Όροι Χρήσης & Επιστροφές

1) Προσωπικά Δεδομένα

Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων, που υπόκεινται σε ελληνική νομοθεσία (Ν.2472/97), δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.Η εταιρεία δεσμεύεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα, που περιέρχονται στον δικτυακό τόπο της δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη. Συγκεκριμένα, με βάση την κείμενη νομοθεσία η εταιρεία διαθέτει το δικαίωμα στα πλαίσια της δραστηριότητάς της να διατηρεί αρχείο πελατών, το οποίο δεν δύναται να κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε να προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία αυτού.Οι νέοι κάτω των 18 ετών πρέπει να λαμβάνουν την άδεια από τους κηδεμόνες τους πριν την πρόσβαση στον ιστοτοπό μας και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων.* Τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν απόρρητα και χρησιμοποιούνται αυστηρά μόνο από την επιχείρησή μας.

2) Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το loveberry επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

3) Πολιτική Επιστροφών

Μία συχνή ανησυχία του διαδικτυακού αγοραστή είναι η πιθανότητα να μην ανταποκρίνεται πλήρως το προϊόν που αγόρασε στις προσδοκίες του λόγω λανθασμένης επιλογής, διαφορετικού μεγέθους κλπ. Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αυτή έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή κατά το σχεδιασμό της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να παρέχονται:

• Ευκρινείς και αυθεντικές εικόνες των προϊόντων.

• Λεπτομερή χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος.

• Ενημέρωση σχετικά με την ονομασία του οίκου κατασκευής.* Στο Loveberry θα βρείτε μόνο επώνυμα προϊόντα.

​Για να αποφευχθεί η πιθανότητα ύπαρξης ελαττώματος γίνεται έλεγχος των προϊόντων πριν από την αποστολή όσον αφορά τυχόν εμφανή ελαττώματα. ​Για τυχόν ελαττώματα ή προβλήματα κατά τη χρήση των προϊόντων η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την κατασκευάστρια εταιρία εκτός από τις περιπτώσεις καταστροφής κατά τη μεταφορά, ή κακής πρακτικής κατά την αποθήκευση από την εταιρία Loveberry.

​Παρά τα παραπάνω και για να καλύψουμε ακόμη περισσότερο τους πελάτες μας, ώστε να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές προσφέρουμε τη δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων.

Παρακάτω ακολουθούν οι όροι και οι τρόποι επιστροφής των ελαττωματικών προϊόντων.

Όροι Επιστροφής

• Δικαίωμα επιστροφής έχετε μόνο εφόσον υπάρξει αίτημα επιστροφής εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας.

• Απαραίτητα μαζί με το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί η απόδειξη αγοράς.

• Η συσκευασία δεν θα πρέπει να έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση όπως ακριβώς εστάλλει. Τα στοιχεία της συσκευασίας θα πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα στοιχεία του προϊόντος (Serial Number, LOT number, κλπ).

• Για λόγους υγιεινής δεν είναι δυνατή η επιστροφή ερωτικών βοηθημάτων όπως οι δονητές τα ομοιώματα και γενικά όποιο προϊόν έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα.

Διαδικασία Επιστροφής

• Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.

• Το προς επιστροφή / αντικατάσταση προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν κατά την αποστολή του από το loveberry.gr (π.χ τιμολόγιο).

• Αποστέλλετε το δέμα σε διεύθυνση που θα σας ορίσουμε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και μέσω του πρακτορείου ταχυμεταφορών από το οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας.
* ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για την επιστροφή του προϊόντος, αυτό δεν γίνεται δεκτό από την εταιρία μας και επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.Κάλυψη Kόστους Mεταφοράς ανάλογα με το λόγο επιστροφής

• Στην περίπτωση επιστροφής κάποιου μη ελαττωματικού προϊόντος τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη και το Loveberry.gr διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης ολόκληρου του ποσού των μεταφορικών αποστολής.

• Στην περίπτωση κτυπημένου ή κατεστραμμένου προϊόντος κατά τη μεταφορά, ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν έχει ελεγχθεί κατά την παραλαβή, παρουσία του μεταφορέα o οποίος και θα πιστοποιήσει το πρόβλημα (σημειώνεται ότι ο μεταφορέας είναι υποχρεωμένος να παραμείνει κατά τη διαδικασία αποσφραγίσης των προϊόντων). Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα επιστροφής ή της αντικατάστασης βαρύνουν το loveberry.

​• Στην περίπτωση επιστροφής / αντικατάστασης κάποιου ελαττωματικού προϊόντος, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν αρχικά τον πελάτη και εφόσον αποδειχθεί ότι το προϊόν είναι πραγματικά ελαττωματικό η ευθύνη του loveberry περιορίζεται στην υποχρέωση επιστροφής μόνο του αντιτίμου του κόστους μεταφοράς και στην αντικατάσταση του προϊόντος, ή στην επιστροφή χρημάτων που αντιστοιχούν στο κόστος του προϊόντος που πλήρωσε ο πελάτης κατά την αγορά. Το νέο προϊόν που αντικαθιστά το ελαττωματικό, αποστέλλεται στον πελάτη χωρίς επιπλέον χρέωση.

4) Newsletters (Ενημερωτικά Δελτία)

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του loveberry.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το loveberry. διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.