Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

1) Όροι Χρήσης

1.0) Εισαγωγή

H ιστοσελίδα loveberry.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία «Κ & Α ΧΑΤΖΑΛΙΩΤΗ ΟΕ» και το διακριτικό τίτλο “Loveberry”, με ΑΦΜ 802398320, ΔΟY: ΧΟΛΑΡΓΟΥ και με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 175647603000. Στο εξής η «Κ & Α ΧΑΤΖΑΛΙΩΤΗ ΟΕ» χάριν συντομίας θα καλείται «η Εταιρία».

Πάγιος σκοπός της Εταιρίας είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τα προϊόντα που προσφέρει η Εταιρία, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

1.1) Προσωπικά Δεδομένα

H είσοδος και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και απαγορεύεται ρητά σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Εάν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιείται και από ανήλικους, παρακαλούμε πολύ χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα προστασίας ανηλίκων.

Σε αντίθετη περίπτωση την ευθύνη έχει ο ενήλικας κάτοχος του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ο κηδεμόνας του ανηλίκου. Δεν υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της ηλικίας των επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ωστόσο, κατά την έναρξη της περιήγησης στο διαδικτυακό ιστότοπο έχει τοποθετηθεί η σχετική προειδοποίηση για την καταλληλότητα του περιεχομένου που θα ακολουθήσει, η προσπέλαση της οποίας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες επισκεφτούν σελίδες και συναντήσουν ακατάλληλο περιεχόμενο η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Απαγορεύεται η είσοδος και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος σε άτομα που πιστεύoυν ότι προσβάλλεται η αισθητική τους βλέποντας τον εν λόγω διαδικτυακό τόπο.

Για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαιτούνται κάποιες προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδομένων, που υπόκεινται σε ελληνική νομοθεσία (Ν.2472/97), δεσμευτική διάταξη ή σύμβαση, η οποία υπεραμύνεται αρχών για θεμιτό χειρισμό και επαρκή βαθμό προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Η εταιρεία δεσμεύεται ότι όλα τα προσωπικά δεδομένα, που περιέρχονται στον δικτυακό τόπο της δεν θα χρησιμοποιηθούν ανάρμοστα, δεν θα πωληθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο παραχωρηθούν σε τρίτα μέρη. Συγκεκριμένα, με βάση την κείμενη νομοθεσία η εταιρεία διαθέτει το δικαίωμα στα πλαίσια της δραστηριότητάς της να διατηρεί αρχείο πελατών, το οποίο δεν δύναται να κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε να προβεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία αυτού.

Οι νέοι κάτω των 18 ετών πρέπει να λαμβάνουν την άδεια από τους κηδεμόνες τους πριν την πρόσβαση στον ιστότοπό μας και την υποβολή των προσωπικών τους δεδομένων.* Τα προσωπικά σας στοιχεία παραμένουν απόρρητα και χρησιμοποιούνται αυστηρά μόνο από την επιχείρησή μας.

1.2) Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δίκαιοπρακτική ικανότητα. Η εταιρία διατηρεί και θα χρησιμοποιήσει το δικαίωμα να αρνηθεί να παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα εφόσον υποπέσει στην αντίληψη των εργαζομένων του πως τα προϊόντα προορίζονται για χρήση από/σε ανηλίκους.

Ο ενήλικος χρήστης / μέλος της Ιστοσελίδας υποχρεούται να προστατεύει – αποτρέπει – απαγορεύει την πλοήγηση οποιουδήποτε ανηλίκου έχει πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τον οποίο ο ίδιος επισκέπτεται την ιστοσελίδα.

1.3) Newsletters (Ενημερωτικά Δελτία)

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα πέρα από τα Newsletters εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

1.4) Τιμές Προϊόντων

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

2) Επιστροφές Προϊόντων

Μία συχνή ανησυχία του διαδικτυακού αγοραστή είναι η πιθανότητα να μην ανταποκρίνεται πλήρως το προϊόν που αγόρασε στις προσδοκίες του λόγω λανθασμένης επιλογής, διαφορετικού μεγέθους κλπ. Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αυτή έχουμε δώσει μεγάλη προσοχή κατά το σχεδιασμό της ιστοσελίδας, έτσι ώστε να παρέχονται:

 • Ευκρινείς και αυθεντικές εικόνες των προϊόντων.
 • Λεπτομερή χαρακτηριστικά του κάθε προϊόντος.
 • Ενημέρωση σχετικά με την ονομασία του οίκου κατασκευής.
  * Στην εταιρία θα βρείτε μόνο επώνυμα προϊόντα.

​Για να αποφευχθεί η πιθανότητα ύπαρξης ελαττώματος γίνεται έλεγχος των προϊόντων πριν από την αποστολή όσον αφορά τυχόν εμφανή ελαττώματα. ​Για τυχόν ελαττώματα ή προβλήματα μετά τη χρήση των προϊόντων η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την κατασκευάστρια εταιρία εκτός από τις περιπτώσεις καταστροφής κατά τη μεταφορά, ή κακής πρακτικής κατά την αποθήκευση από την εταιρία Κ & Α ΧΑΤΖΑΛΙΩΤΗ ΟΕ.

​Παρά τα παραπάνω και για να καλύψουμε ακόμη περισσότερο τους πελάτες μας, ώστε να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές προσφέρουμε τη δυνατότητα επιστροφής των προϊόντων.

2.1) Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

2.1.1) Όροι επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος

 • Δικαίωμα επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος έχετε μόνο εφόσον υπάρξει αίτημα επιστροφής εντός 7 ημερών (DOA) από την παραλαβή της παραγγελίας σας.
 • Η συσκευασία θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση όπως ακριβώς εστάλη. Τα στοιχεία της συσκευασίας θα πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα στοιχεία του προϊόντος (Serial Number, LOT number, κλπ).

2.1.2) Διαδικασία επιστροφής ελαττωματικού προϊόντος

 • Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
 • Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν κατά την αποστολή του από την εταιρία.
 • Αποστέλλετε το δέμα σε διεύθυνση που θα σας ορίσουμε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω email με έξοδα επιστροφής που βαρύνουν αποκλειστικά την εταιρία.
 • Όταν παραλάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν και διαπιστώσουμε την ελαττωματική του κατάσταση και εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις (2.1.1) για την επιστροφή του προϊόντος τότε προχωράμε σε επικοινωνία με τον πελάτη για την άμεση αντικατάσταση του προϊόντος ή την επιστροφή της αξίας του.
  • α) Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αντικατάσταση του προϊόντος, το νέο προϊόν που αντικαθιστά το ελαττωματικό, αποστέλλεται στον πελάτη χωρίς επιπλέον χρέωση.
  • β) Στην περίπτωση που ο πελάτης θέλει την επιστροφή της αξίας του προϊόντος θα επιστρέφεται και η οποιαδήποτε αξία μεταφορικών εξόδων που κατέβαλε κατά την παραλαβή του εφόσον το προϊόν που επιστράφηκε ήταν και το μοναδικό τεμάχιο μέσα στην παραγγελία του.
  • γ) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται από το προσωπικό μας ότι το προϊόν δε παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα και χαρακτηρίστηκε εσφαλμένα ελαττωματικό τότε η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή από την εταιρία και επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση αποστολής του ιδίου συμπεριλαμβανόμενου του κόστους επιστροφής που προηγήθηκε.

2.2) Επιστροφές μη ελαττωματικών προϊόντων - Δικαίωμα Υπαναχώρησης

2.2.1) Όροι επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος

 • Δικαίωμα επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος έχετε μόνο εφόσον υπάρξει αίτημα επιστροφής εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας.
 • Η συσκευασία θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση όπως ακριβώς εστάλη χωρίς να έχει ανοιχτεί και οποιαδήποτε σφραγίδα ασφαλείας θα πρέπει να είναι απαραβίαστη. Τα στοιχεία της συσκευασίας θα πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα στοιχεία του προϊόντος (Serial Number, LOT number, κλπ).

2.2.2) Διαδικασία επιστροφής μη ελαττωματικού προϊόντος

 • Συσκευάζετε το προϊόν, σε ένα μεγαλύτερο κουτί ώστε να είναι προστατευμένο κατά την αποστολή.
 • Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν κατά την αποστολή του από την εταιρία (π.χ απόδειξη).
 • Αποστέλλετε το δέμα σε διεύθυνση που θα σας ορίσουμε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω email με έξοδα επιστροφής που βαρύνουν αρχικά την εταιρία.
 • Όταν παραλάβουμε το επιστρεφόμενο προϊόν και εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις (2.2.1) για την επιστροφή του προϊόντος τότε προχωράμε σε επικοινωνία με τον πελάτη για την άμεση αλλαγή του προϊόντος ή την επιστροφή της αξίας του (Δικαίωμα Υπαναχώρησης).
  • α) Στην περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την αλλαγή του προϊόντος, το νέο προϊόν που αντικαθιστά το επιστρεφόμενο, αποστέλλεται στον πελάτη με νέα χρέωση που προκύπτει από την ακόλουθη μαθηματική πράξη:
   (Αξία επιστρεφόμενου προϊόντος) - (Αξία νέου προϊόντος) + (Έξοδα επιστροφής) + (Έξοδα νέας αποστολής)
  • β) Στην περίπτωση που ο πελάτης θέλει την επιστροφή της αξίας του προϊόντος (Δικαίωμα Υπαναχώρησης) θα επιστρέφεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού η καθαρή αξία του προϊόντος μείον τα έξοδα επιστροφής που βάρυναν αρχικά την εταιρία. Εάν το προϊόν που επιστράφηκε ήταν και το μοναδικό προϊόν της αρχικής παραγγελίας τότε από το παραπάνω ποσό επιστροφής αφαιρούνται και τα αρχικά έξοδα αποστολής ανεξαιρέτως αν ήταν δωρεάν ή όχι κατά την αρχική παραλαβή της από τον πελάτη
  • γ) Στην περίπτωση που διαπιστώνεται από το προσωπικό μας ότι το προϊόν δεν είναι στην αρχική του καλή κατάσταση ή ότι έχει παραβιασμένη συσκευασία ή ελλιπής τότε η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή από την εταιρία και επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση αποστολής του ιδίου συμπεριλαμβανόμενου του κόστους επιστροφής που προηγήθηκε.

*** Επιστροφές από όλες τις κατηγορίες εσωρούχων δεν γίνονται δεκτές.

3) Ακύρωση Παραγγελίας

Εφόσον δεν έχει γίνει η αποστολή της παραγγελίας σας, μπορείτε να την ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή από την καταχώρηση της με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Τηλεφωνικά στα νούμερα 211 119 4576 & 6987 916808
 2. Μέσω email στο sales@loveberry.gr δηλώνοντας την επιθυμία να ακυρωθεί η παραγγελία σας και αναγράφοντας τον αριθμός της.

Στην περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ήδη αποσταλεί από τα γραφεία μας τότε η παραγγελία σας δεν μπορεί να ακυρωθεί και απαιτείτε από εσάς να κάνετε άρνηση παραλαβής σε οποιαδήποτε απόπειρα παράδοσης από την αρμόδια εταιρία κούριερ. Επίσης επιβαρύνεστε αποκλειστικά των μεταφορικών εξόδων για την αποστολή άλλα και επιστροφή της παραγγελίας σας πίσω στα γραφεία μας.

4) Γενικά περί Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης

Εάν κάποιος από τους ανωτέρω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης κριθεί μη νόμιμος, άκυρος ή μη εκτελεστός, ο συγκεκριμένος όρος θα θεωρείται σαν να μην έχει γραφεί, δίχως όμως να επηρεάζεται η εκτελεστότητα και εγκυρότητα των υπόλοιπων όρων.

Η Εταιρία Κ & Α ΧΑΤΖΑΛΙΩΤΗ ΟΕ δύναται οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρείται ότι έχουν ειδοποιηθεί και ότι δεσμεύονται από τις αλλαγές από τη στιγμή που αυτές θα εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα της Εταιρίας.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με την παρούσα Ιστοσελίδα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.